Onze partners zijn weer zichtbaar

Door diverse wijzigingen aan onze website waren onze partners tijdelijk niet in beeld. Onze vrijwilligers hebben achter de schermen hard gewerkt om deze partners weer mooi in beeld te brengen.
Vanaf nu zijn onze partners te zien via speciale partner pagina op onze website. Langs deze weg willen wij nogmaals een bijzonder woord van dank uitspreken naar al deze betrokken ondernemers en hun een spetterende Vasteloavend toewensen!

Carnaval in Heerlen is een feest voor iedereen. Een feest dat jong en oud bindt en verbindt. Dit stukje cultuur willen wij dan ook graag in ere houden.  Wij zijn trots op Heerlen, de Heerlense carnaval en niet in de laatste plaats op onze vele partners en begunstigers die het mogelijk maken om dit feest elk jaar opnieuw te kunnen organiseren.