Receptie 66e Togh Gilde Blauw Sjuut

De viering van de jubileumTogh van de Blauw Sjuut op zondag 10 januari zal gestart worden met een H. Mis om 10.00 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen. 

De stadsbeiaardier van Sint-Truiden, Frederik Reynders, zal dan vóór en ná die H. Mis speciaal voor die gelegenheid ingestudeerde Sjuuteliederen én het Limburgs volkslied ten gehore brengen op het carillon van de Pancratiuskerk. Hij zal op vrijdagavond de 8e januari zijn generale repetitie op de Heerlense beiaard ten gehore brengen.

 

De Blauw Sjuut heeft sinds 1133 speciale banden met het Belgische Sint-Truiden. Daar werd de Blauw Sjuut immers in dat jaar in brand gestoken in opdracht van de abt van Sint-Truiden.

Het gemeentebestuur van Sint-Truiden én de stadcarnavalsvereniging de Orde van de Commeduur heeft aan hun beiaardier voor deze uitvoering speciale toestemming verleend, Reynders is immers hún stadsbeiaardier.

’s Middags start de receptie in het Heerlense stadhuis om 14.11 uur. Tal van verenigingen hebben zich aangemeld om de bemanning van de Sjuut te komen feliciteren. Deze verenigingen worden ontvangen in een aantal omliggende horecabedrijven en worden van daaruit volgens een schema naar het stadhuis begeleid.

De receptie is natuurlijk voor iedereen die de Sjuut een warm hart toedraagt toegankelijk.

De eerste Togh startte in 1949 en duurde destijds één dag. De huidige Togh duurt maar liefst 5 dagen en doet ruim 30 havens aan in de hele Euregio.

Twee keer ging de Togh niet door, de eerste keer in 1953 uit piëteit met watersnoodramp in Zeeland. In 1991 hield de Golfoorlog de Blauw Sjuut in de Heerlense haven.

De 66e Togh vertrekt op maandag 1 februari a.s. en de Sjuut zal pas weer op 5 februari in Heerlen voor anker gaan.