Terugblik receptie Gilde Blauw Sjuut & Route 66e Togh

Op zondag 10 januari werd er in het Heerlense stadhuis de jubileumreceptie van het Gilde Blauw Sjuut gehouden. Een jubileum vanwege de 66e Togh waarvoor het Gilde op 1 februari zal uitvaren. Op de website van het Gilde leest u welke locaties de Blauw Sjuut zal aandoen tijdens de 66e Togh.

 

Voorafgaande aan de receptie werd om 10.00 u een H. Mis opgedragen in de Pancratiuskerk. Vóór en ná die H. Mis speelde de beiaardier van Sint-Truiden een aantal Sjuuteliederen op het carillon van de Pancratiuskerk. De Blauw Sjuut heeft sinds 1133 speciale banden met de stad Sint Truiden.

Om 13.11 u ontving burgemeester Krewinkel een aantal van zijn collega’s uit de Euregio en ook waren een aantal ere- en oud leden en “vrung va de Sjuut” hiervoor uitgenodigd.

Vanaf 14.11 u kwamen een kleine 50 grotere en kleinere verenigingen uit de gehele Euregio de bemanning van de Sjuut feliciteren. Het was een bonte stoet van oude bekenden die hen de hand kwamen drukken.

Sjpass-kapellen, tanzmarietjes en zeer veel fans van de Sjuut zorgden voor een fantastische sfeer in het over het algemeen zeer rustige en statige Heerlense stadhuis.

De gemeente en de Blauw Sjuut kijken met voldoening terug op deze prachtige dag.