Goede hoop!

Achter de schermen is hard gewerkt aan een programma voor het carnavalsweekend. De positieve berichten uit Den Haag via de media, maar nog niet formeel, hebben dat natuurlijk versterkt.

Afgelopen dagen hebben we zeer constructief overlegd met de gemeente Heerlen. Er wordt gewerkt aan een 2-daags programma op het Pancratiusplein! De exacte programmering volgt na de persconferentie van volgende week. We hebben hele goede hoop voor een mooi vasteloavesweekend!