Goede hoop!

Achter de schermen is hard gewerkt aan een programma voor het carnavalsweekend. De positieve berichten uit Den Haag via de media, maar nog niet formeel, hebben dat natuurlijk versterkt.

Afgelopen dagen hebben we zeer constructief overlegd met de gemeente Heerlen. Er wordt gewerkt aan een 2-daags programma op het Pancratiusplein! De exacte programmering volgt na de persconferentie van volgende week. We hebben hele goede hoop voor een mooi vasteloavesweekend!

Een beetje vasteloavend?

Leef Winkbülle en Winkbuulkes,

Ook wij kijken met spanning naar de besluiten die het kabinet en de burgemeesters over een paar weken gaan nemen. We hopen natuurlijk dat dit jaar met de vasteloavend iets mogelijk is.

Op de achtergrond zijn we dan ook druk bezig met de organisatie van mogelijke activiteiten in het centrum rond het Pancratiusplein tijdens het carnavalsweekend.

Wat de mogelijkheden zijn en hoe we daarbinnen vasteloavend kunnen vieren, blijft nog even afwachten. Maar jullie horen van ons zodra er iets mag en kan!

Hoe verder met de vasteloavend?

Het doel van H.V.V. De Winkbülle is het in stand houden, bevorderen en op een goede en moreel verantwoorde wijze laten plaats vinden van de carnavalsviering in de gemeente Heerlen.

Afgelopen vrijdag informeerden we onze leden en relaties dat we vol goede moed ons programma voor de komende carnaval nog niet hebben opgegeven en dat we de belangrijkste activiteiten die onze vereniging hebben gevormd tot dat wat we nu zijn en we nu, wellicht in aangepaste vorm, ook in de huidige tijd wilden laten plaatsvinden. Uiteraard met inachtneming van alle geldende overheidsmaatregelen en in overeenstemming met ons coronabeleid.

Dit omdat we een doel hebben, namelijk carnaval vieren en dat zoveel mogelijk zoals we dat allemaal graag willen en zoveel mogelijk op de manier zoals we gewend zijn.

Na de persconferenties en de berichten vanuit de veiligheidsregio’s van afgelopen week is dat nu onhaalbaar. Echter willen we op deze manier niet de carnaval in 2022 aan ons voorbij laten gaan. Ook al lijkt de kans op dit moment heel klein, gaan we door met de voorbereidingen van de nodige alternatieven zodat we in het geval deze kleine kans zich voordoet, we deze met beide handen kunnen aangrijpen.

Uiteindelijk verlangen we allemaal weer naar een beetje normaal, of dat nu kerstmis, carnaval of een zorgeloze zomer is. Onze leden en vrijwilligers zijn bereid tijd te investeren om zo goed mogelijk voorbereid te zijn mocht het toch zo zijn. We nemen hierbij geen onverantwoorde risico’s. Niet op financieel of maatschappelijk vlak en zeker niet op het gebied van uw en onze gezondheid. Op deze manier proberen wij hoop te bieden in deze donkere tijden, te denken in mogelijkheden en te gaan voor iets dat nu wellicht onmogelijk lijkt, maar waarvan we allemaal weer willen dat het kan.

Wij houden, net als iedereen de ontwikkelingen goed in de gaten en zetten de voorbereidingen op een verantwoorde wijze voort. In welke vorm onze activiteiten kunnen plaatsvinden, is afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Waar nodig zullen we onze plannen bijsturen of noodzakelijke beslissingen nemen als die gewenst zijn. Daarover informeren we jullie natuurlijk tijdig.

Over de activiteiten tijdens de Vasteloavendsdagen informeren we jullie zo snel als mogelijk, maar met pijn in ons hart zullen we ook in 2022 geen prins uitroepen en gaat de grootste optocht van Nederland niet door.

De uitreiking van de gouden en zilveren ezels die in november niet plaats kon vinden, verplaatsen we naar een later tijdstip.

Met carnavaleske groet, blijf gezond,

Bestuur H.V.V. de Winkbülle

Carnavalsactiviteiten in november vervallen

Gezien de situatie in regio heeft het bestuur van de Winkbülle, hoe graag we ook de vasteloavend samen hadden geopend, besloten om alle activiteiten in november te laten vervallen. Zowel de interne opening op 11 november, als de Heilige Mis en uitreiking van de zilveren ezels op 14 november gaan niet door. Over wanneer en op welke manier we de nieuwe ezeldragers wel in het zonnetje kunnen zetten, worden jullie op een later moment geïnformeerd.

Wat we wel traditiegetrouw gaan doen is het, coronaproof, uitreiken van de 11 rijstevlaaien op 11 november. We vinden het belangrijk om ook nu mensen die iets voor de vereniging hebben betekend te bedanken en daarnaast een hart onder de riem te steken. Daarover later meer.

Op dit moment sturen we aan op een carnavalsseizoen vanaf januari zoals we dat min of meer gewend zijn. We volgen de ontwikkelingen en maatregelen rond Covid- 19 op de voet, zoals jullie waarschijnlijk ook doen. We houden hoop voor een vasteloavend met evenementen! Hierbij houden we ons natuurlijk aan de dan geldende maatregelen.

De organisatie van deze evenementen kost tijd, dus we blijven ons daarvoor ook de komende periode inzetten. Omdat we jullie daar graag in meenemen en hopen dat we jullie daar in het nieuwe jaar mogen ontvangen, kom je regelmatig aankondigingen of berichten over evenementen tegen op onze website en sociale media. Wanneer een evenement niet of in aangepaste vorm zal plaatsvinden, communiceren we dat ook via deze kanalen.