Eerbetoon aan Erik-Jan Dhondt

Op donderdag 8 juli zal in besloten kring de uitvaart van Erik-Jan Dhondt plaatsvinden. Vanwege de vele reacties hierop wil de familie zo veel mogelijk mensen de kans geven hem nog een laatste groet te brengen. Op woensdag 7 juli zal Erik-Jan daarom een laatste reis maken langs 2 belangrijke plekken in zijn leven: Auréus en R.K.S.V. Bekkerveld. Bij beide locaties is gelegenheid om langs de weg een erehaag te vormen wanneer hij langs komt.

Om en nabij 20.00 uur zal Erik-Jan aankomen bij Auréus. We rijden daar stapvoets Nieuw Eyckholt in tussen Zuyd Hogeschool en Auréus, vervolgen de weg helemaal achter het gebouw om via de lus weer terug te komen bij Auréus. Na een korte pauze voor het kantoor vervolgen we de weg naar Bekkerveld. Verwachting is dat we rond 20.15 uur bij Bekkerveld aan zullen komen vanuit de Celsusstraat en doorrijden naar de Tacitusstraat. De auto rijdt het terrein van Bekkerveld op en zal naast het hoofdveld kort stoppen om vervolgens via de parkeerplaats het terrein weer te verlaten.

De familie verzoekt uitdrukkelijk om de geldende Coronamaatregelen te respecteren. Om het aantal mensen enigszins te spreiden over beide locaties, verzoeken we mensen van Bekkerveld en Sjwoar Program naar Bekkerveld te gaan. Collega’s en klanten van Auréus, d’r Iereroad, de fietsclub, Young Once, Winkbülle en aan de Winkbülle gerelateerde verenigingen vragen we om naar Auréus te gaan.

Digitaal condoleance register
Er is een online condoleanceregister beschikbaar op de gedenkpagina van Vrouenraets Uitvaartzorg om dierbare herinneringen of laatste wensen te delen. Deze bundeling vormt een mooie herinnering voor de nabestaanden.

Livestream
De crematie vindt in besloten kring plaats. Als u deze wilt volgen via livestream kunt u een mail sturen naar livestream.erikjan@gmail.com. Er is een maximaal aantal links met toegang tot de livestream beschikbaar. Bij meer inlogs dan vooraf beschikbaar zal de livestream niet werken. Vandaar het uitdrukkelijke verzoek om de link niet te delen met anderen. Wie samen de uitvaart wil volgen om zo ook het verdriet met elkaar te delen, verzoeken wij maar 1 link aan te vragen zodat voldoende links beschikbaar blijven voor iedereen.