Ouw banaan! D’r Lex Nelissen is neet mieë!

D’r Lex woar drager va d’r Groeëtorde va d’r Lachende Eëzel i good, de hoeëgste óngersjeiing van ós verein.

Kultoer woar Lex zie leëve, zoe-wie zie leëve óch ee sjtuksjke kultoer woar. Volges d’r Lex is ’t leëve ee fes, en heë hat hieël vöäl luuj loate zieë wie me de sjlingere mót óphange.

Inne miensj um noeëts te vergeëte. Regel get doaboave!

Besjtuur en lede va H.V.V. de Winkbülle

Carnavalsactiviteiten in november vervallen

Gezien de situatie in regio heeft het bestuur van de Winkbülle, hoe graag we ook de vasteloavend samen hadden geopend, besloten om alle activiteiten in november te laten vervallen. Zowel de interne opening op 11 november, als de Heilige Mis en uitreiking van de zilveren ezels op 14 november gaan niet door. Over wanneer en op welke manier we de nieuwe ezeldragers wel in het zonnetje kunnen zetten, worden jullie op een later moment geïnformeerd.

Wat we wel traditiegetrouw gaan doen is het, coronaproof, uitreiken van de 11 rijstevlaaien op 11 november. We vinden het belangrijk om ook nu mensen die iets voor de vereniging hebben betekend te bedanken en daarnaast een hart onder de riem te steken. Daarover later meer.

Op dit moment sturen we aan op een carnavalsseizoen vanaf januari zoals we dat min of meer gewend zijn. We volgen de ontwikkelingen en maatregelen rond Covid- 19 op de voet, zoals jullie waarschijnlijk ook doen. We houden hoop voor een vasteloavend met evenementen! Hierbij houden we ons natuurlijk aan de dan geldende maatregelen.

De organisatie van deze evenementen kost tijd, dus we blijven ons daarvoor ook de komende periode inzetten. Omdat we jullie daar graag in meenemen en hopen dat we jullie daar in het nieuwe jaar mogen ontvangen, kom je regelmatig aankondigingen of berichten over evenementen tegen op onze website en sociale media. Wanneer een evenement niet of in aangepaste vorm zal plaatsvinden, communiceren we dat ook via deze kanalen.