Het vasteloavendsseizoen door de ogen van Jónkheedprins Thijs I

Juni 2023, het zonnetje schijnt en menigeen geniet lekker van de zomerse temperaturen. Maar ook een mooi moment om terug te kijken naar afgelopen vasteloavend. Wij vroegen onze Jónkheedprins Thijs I hoe hij zijn seizoen heeft beleefd:

Tijdens mijn proclamatie was het allemaal super spannend! Met mijn masker op, in de coulissen dacht ik; “oké, nú gaat het gebeuren, het grote moment, mijn grote droom komt eindelijk uit!” Eenmaal op het podium werd afgeteld en gooide ik mijn masker af. Ik heb gesprongen van vreugde!

Na de proclamatie gingen we samen met de jeugdcommissie en mijn familie uiteten om vervolgens richting Heerlen Centrum te gaan voor de proclamatie van die nieuwe (grote) Sjtadsprins va Heële. Toen hij door de grote blokken sprong dat ik eerst: “wie is dat?” maar we leerden elkaar al snel kennen. En terugkijkend had ik geen betere Sjtadsprins kunnen wensen. Dat geldt natuurlijk ook voor zijn adjudanten Bas en Michiel!

Ook mijn receptie was supergezellig en leuk. En wat was het druk! Heel veel vrienden, familie en verenigingen kwamen langs om mij te feliciteren. Wat heb ik daarvan genoten.
Een andere activiteit die voor mij een bijzondere herinnering blijft, was het poefelen inpakken met Job en de hele Iereroad bij Bakkerij Voncken!

En toen de carnavalsdagen zelf… Een marathon met alleen maar hoogtepunten Samen met de hele Jeugdraad van Elf en het Winkbülleballet langs de scholen op carnavalsvrijdag om samen met alle kinderen vasteloavend te vieren! Het was één groot feest en superleuk met al die vrolijke en dansende en verklede kinderen

In de optocht was het SUPER VET om samen met Ivo en Job boven op de wagen te staan en heel veel snoep te mogen uitgooien! Ook hier heb ik samen met het Winkbülleballet en de Jeugdraad van Elf veel gesprongen en gezongen. Wat ging die wagen op en neer!

Ik heb echt een geweldig seizoen gehad. Samen met Sjtadsprins Rik I dansen, springen en vasteloavend vieren. Maar ook natuurlijk met alle andere mensen om mij heen die er een geweldige carnaval van hebben gemaakt! Er zijn zoveel momenten geweest waar ik met een glimlach op terug kijk, te veel om op te noemen.

Bedankt voor het fantastische seizoen!

Thijs I (Sauren)

(Oude) foto’s gezocht!

Volgend seizoen (2024-2025) vieren wij ons 7×11-jarig jubileum. Natuurlijk gaan jullie hier de komende tijd nog veel meer over horen, maar één van de ideeën die we hopelijk kunnen realiseren, is een schitterend jubileumboek over de Heëlesje Sjlagers door de jaren heen.

Hiervoor zoeken we foto’s van alle verschillende artiesten die in die 77 jaar de Heëlesje Sjlager hebben gemaakt. We hebben een rijk archief maar helaas missen we nog beelden, zeker uit de begin jaren van onze vereniging.

Heb jij nog foto’s, digitaal of die we mogen digitaliseren? Mail dan naar jubileumboek@winkbulle.nl, we komen graag met je in contact!

We zoeken voornamelijk oude foto’s maar verrassende, interessante of mooie foto’s van de latere jaren zijn ook altijd welkom.

Onze nieuwe opper: Kevin Franssen

Kevin Franssen (32) is door de ledenvergadering gekozen als nieuwe opper van H.V.V. de Winkbülle. Hij volgt Paul Munnix op die sinds 2018 de rol van opper-Winkbuul vervult.

Kevin is opgegroeid met vasteloavend op de Heerlerbaan. Sinds zijn 18de is hij lid van de Raad van Elf van de Winkbülle. Na enkele jaren werd hij daarnaast voorzitter van de Evenementencommissie en later vice-voorzitter van de Raad van Elf.

Aan de rol als opper-Winkbuul heeft hij al een beetje kunnen wennen door het vervangen van Paul Munnix waar nodig. Nu draagt Paul het stokje definitief over aan Kevin.

We bedanken Paul voor zijn jarenlange inzet als opper van onze vereniging en wensen Kevin veel succes en plezier in deze nieuwe rol.

Efkes vuursjtelle…
Ich bin d’r Kevin Franssen, 32 joar jónk, en woeën same mit mie gezin óp Groeët Ghen Heij. Ich bin getrouwd mit ’t Dionne en same hant v’r twieë kindjes: d’r Brent va zes en ’t Lauren va drei. Ich kóm oet ee richtig vasteloavesgezin; d’r vasteloavend woeëd mich letterlig mit d’r papleëpel igegoate.

Al óp jonge leëftied mit sjoeël mitdoeë aa de joarlikse jeugdrevue va de Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan; mit sjoeël d’r óptoch lope en mit d’r Pap en de Mam mit noa ’t Drieluik en de Caumerbron um te liere vasteloavend wie me vasteloavend viert. I twieëdoezend góng ing kingerwunsj i vervulling en woeëd ich Jónkheedsprins Kevin d’r Ieësjte va Stichting Jeugdcarnaval óp gen Heëlebaan.

Wie ich achttieën woeëd, woeëd ich lid va de Road va Elf va de Winkbülle. Doamit woar ich “d’r Benjamin” va d’r verein en dat bin ich, vaweëge miene jonge leëftied, bes waal ee tiedje geweë. Noa ee paar joar bin ich, neëve lid va de Road va Elf, óch vuurzitter gewoeëde va de Evenementecommissie, en woeëd ich verantwoordelik vuur de organisasie va, ónger angere, de oetreiking va de Gouwe en Zilvere Eëzels, ’t Sjlagerkonkoer, de Proclamasie, de Resepsie en de sjleting va d’r vasteloavend. Noa ee aantal joare han ich ’t vuurzittersjap uuevergegoave en bin ich vice-vuurzitter gewoeëde va de Road va Elf; ing taak die ing sjtuk wieëniger tied i besjlaag noam, mè woeë ich waal ’t geveul bleef haote, betrókke te zieë binne d’r verein.

Neëve mieng rol es vice-vuurzitter woeëd ich durch d’r Paul Munnix gevroag um hem te vervange, doa woeë dat nuuedig woar. Gruuetsj en mit vöäl plezeer han ich dat ummer gedoa en han ich vöäl kinne liere va d’r Paul, deë mich zoeë hat “ópgeleid” vuur mieng nui rol: Ópper-Winkbuul va de Heëlesje Vasteloavesvereniging De Winkbülle!

D’r vasteloavend zit bij ós gezin in ’t blood en vier dónt d’r da óch alles aa um ’t “immaterieel erfgoed Vasteloavend”, wie dat zoeë sjun hit, durch te geëve aan ós kinger, zoeëdat d’r vasteloavend bliet besjtoa.

Vasteloavend same!