Onze nieuwe opper: Kevin Franssen

Kevin Franssen (32) is door de ledenvergadering gekozen als nieuwe opper van H.V.V. de Winkbülle. Hij volgt Paul Munnix op die sinds 2018 de rol van opper-Winkbuul vervult.

Kevin is opgegroeid met vasteloavend op de Heerlerbaan. Sinds zijn 18de is hij lid van de Raad van Elf van de Winkbülle. Na enkele jaren werd hij daarnaast voorzitter van de Evenementencommissie en later vice-voorzitter van de Raad van Elf.

Aan de rol als opper-Winkbuul heeft hij al een beetje kunnen wennen door het vervangen van Paul Munnix waar nodig. Nu draagt Paul het stokje definitief over aan Kevin.

We bedanken Paul voor zijn jarenlange inzet als opper van onze vereniging en wensen Kevin veel succes en plezier in deze nieuwe rol.

Efkes vuursjtelle…
Ich bin d’r Kevin Franssen, 32 joar jónk, en woeën same mit mie gezin óp Groeët Ghen Heij. Ich bin getrouwd mit ’t Dionne en same hant v’r twieë kindjes: d’r Brent va zes en ’t Lauren va drei. Ich kóm oet ee richtig vasteloavesgezin; d’r vasteloavend woeëd mich letterlig mit d’r papleëpel igegoate.

Al óp jonge leëftied mit sjoeël mitdoeë aa de joarlikse jeugdrevue va de Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan; mit sjoeël d’r óptoch lope en mit d’r Pap en de Mam mit noa ’t Drieluik en de Caumerbron um te liere vasteloavend wie me vasteloavend viert. I twieëdoezend góng ing kingerwunsj i vervulling en woeëd ich Jónkheedsprins Kevin d’r Ieësjte va Stichting Jeugdcarnaval óp gen Heëlebaan.

Wie ich achttieën woeëd, woeëd ich lid va de Road va Elf va de Winkbülle. Doamit woar ich “d’r Benjamin” va d’r verein en dat bin ich, vaweëge miene jonge leëftied, bes waal ee tiedje geweë. Noa ee paar joar bin ich, neëve lid va de Road va Elf, óch vuurzitter gewoeëde va de Evenementecommissie, en woeëd ich verantwoordelik vuur de organisasie va, ónger angere, de oetreiking va de Gouwe en Zilvere Eëzels, ’t Sjlagerkonkoer, de Proclamasie, de Resepsie en de sjleting va d’r vasteloavend. Noa ee aantal joare han ich ’t vuurzittersjap uuevergegoave en bin ich vice-vuurzitter gewoeëde va de Road va Elf; ing taak die ing sjtuk wieëniger tied i besjlaag noam, mè woeë ich waal ’t geveul bleef haote, betrókke te zieë binne d’r verein.

Neëve mieng rol es vice-vuurzitter woeëd ich durch d’r Paul Munnix gevroag um hem te vervange, doa woeë dat nuuedig woar. Gruuetsj en mit vöäl plezeer han ich dat ummer gedoa en han ich vöäl kinne liere va d’r Paul, deë mich zoeë hat “ópgeleid” vuur mieng nui rol: Ópper-Winkbuul va de Heëlesje Vasteloavesvereniging De Winkbülle!

D’r vasteloavend zit bij ós gezin in ’t blood en vier dónt d’r da óch alles aa um ’t “immaterieel erfgoed Vasteloavend”, wie dat zoeë sjun hit, durch te geëve aan ós kinger, zoeëdat d’r vasteloavend bliet besjtoa.

Vasteloavend same!