Knipa meets Ploum

Maandag 03 Februari 2020 20:00

De mooiste liedjes van Wiel Knipa en Nico Ploum komen samen in deze show. Elk jaar weer een feestelijke opmaat voor de vasteloavend.

Meer informatie en tickets via het Parkstad Limburg Theater.

Locatie : Parkstad Limburg Theater - RABOzaal

Terug